معرفی آزمایشگاه مرکزی

آزمايشگاه مركزی دانشگاه ایلام با هدف كاربرد بهينه دستگاه های تحقيقاتی در زمينه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه وخدمات رسانی به موسسات خارج از دانشگاه تاسيس گرديد. از وظايف ديگر اين آزمايشگاه می توان به روز آمد نمودن دستگاهها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی وتحقيقاتی، پيش بينی نيازهای دستگاهی و تجهيزاتی آتی دانشگاه وبکارگيری نيروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحليل آزمايش ها اشاره نمود.

ورود اعضا


ارسال پیام